Общи условия

Резервации

Резервирането на предлаганите чрез уебсайта туристически услуги се осъществява въз основа на подадена от страна на клиента заявка след попълване на резервационната форма на сайта на хотела. Резервацията се счита за потвърдена, след като клиентът е получил писмено потвърждение от страна на хотела, в което се уточнява и пълната сума по направената резервация. Всички промени или допълнения към направената резервация ще се считат за валидни при условие, че са уговорени и потвърдени чрез кореспонденция в писмена форма, като всяка промяна на резервацията (дати на пристигане и заминаване, брой нощувки, брой клиенти, тип настаняване, тип изхранване и т.н.) следва да получава писмено потвърждение от страна на хотела.


Специални изисквания

В случай, че клиентът има специфични изисквания, свързани с пътуването (като например непоносимост към определени храни, специфични заболявания, изискващи допълнителни или по-различни услуги и др.), то те трябва да бъдат предварително приети от хотела и уговорени в писмена кореспонденция между страните.


Настаняване в хотела

Настаняването в хотела се извършва след 14:00.

Напускане на хотела

Услугите приключват в 12:00 в деня на напускане на хотела. При желание за късно освобождаване на стаите от страна на клиента, хотелът осигурява такова по възможност и срещу допълнително заплащане.


Гъвкави условия за анулация

· Предплатени суми подлежат на възстановяване при анулиране или непристигане поради форс мажорни обстоятелства, обстоятелства във връзка с Ковид 19 или по уважителни причини и когато са съпроводени от съответните документи, доказващи обстоятелството.


Банкови сметки:

Банка : Българска Банка за развитие АД

IBAN лева : BG57NASB96201010867201

IBAN /EUR : BG39NASB96201410867201

BIC : NASBBGSF

Получател: Слънчев ден АД