Общи условия

Резервации

Резервирането на предлаганите чрез уебсайта туристически услуги се осъществява въз основа на подадена от страна на клиента заявка след попълване на резервационната форма на сайта на хотела. Резервацията се счита за потвърдена, след като клиентът е получил писмено потвърждение от страна на хотела, в което се уточнява и пълната сума по направената резервация. Всички промени или допълнения към направената резервация ще се считат за валидни при условие, че са уговорени и потвърдени чрез кореспонденция в писмена форма, като всяка промяна на резервацията (дати на пристигане и заминаване, брой нощувки, брой клиенти, тип настаняване, тип изхранване и т.н.) следва да получава писмено потвърждение от страна на хотела.

Специални изисквания

В случай, че клиентът има специфични изисквания, свързани с пътуването (като например непоносимост към определени храни, специфични заболявания, изискващи допълнителни или по-различни услуги и др.), то те трябва да бъдат предварително приети от хотела и уговорени в писмена кореспонденция между страните.

Цена и начин на плащане

В срок от 5 (пет) работни дни от датата на потвърждението, клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от обявената цена на заявените от него и потвърдени от страна на хотела туристически услуги. Останалата част от сумата по резервацията клиентът заплаща при настаняване. Хотелът има право да определя и по-ранни крайни срокове за заплащане на цялата цена, както и условия за промени и анулации по резервацията, например обуславящи намаления на цената, или свързани с други промоционални условия. Всички плащания се извършват по електронен път с карта (VISA, MasterCard) чрез уебсайта на хотела, като разходите и комисионните по банковите преводи се заплащат изцяло от клиента.

Настаняване в хотела

Настаняването в хотела се извършва след 14:00.

Напускане на хотела

Услугите приключват в 12:00 в деня на напускане на хотела. При желание за късно освобождаване на стаите от страна на клиента, хотелът осигурява такова по възможност и срещу допълнително заплащане.

Неустойки

Клиентът може да се откаже от услугите без да дължи неустойки в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на пристигането в хотела. При отказ между 29 (двадесет и деветия) и 15 (петнадесетия) ден преди датата на пристигането на клиента в хотела се дължи неустойка в размер на платения аванс (депозит); при отказ по-малко от петнадесет дни преди датата на пристигане, както и при непристигане в хотела – неустойка в размер на 100 % (сто процента) от общата стойност на услугите.

При отказ на клиента от резервация след настаняване, клиентът дължи 100% (сто процента) от общата стойност на услугите.

В случай на причинени от страна на клиента материални щети при ползване на услугите той дължи заплащане по цени на дребно в страната на пребиваването си.


Банкови сметки:

Банка : Българска Банка за развитие АД 

IBAN лева : BG57NASB96201010867201

IBAN /EUR : BG39NASB96201410867201 

BIC : NASBBGSF

Получател: Слънчев ден АД